( پیش دبستانی گلشن نو ) آموزش به کودکان

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

اگر فرصت داشتم که دوباره کودکم را بزرگ کنم ؟؟؟؟؟؟  !!!!!!

 

                                   

  اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم ،

 

  به جای آنکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگیرم 

 

 درکنارش انگشتهایم را در رنگ فرو می بردم و نقاشی میکردم 

 

  اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم ، 

 

  به جای غلط گیری به فکر ایجاد ارتباط بیشتر می بودم 

 

  بیشتر آنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه می کردم 

 

 سعی می کردم درباره اش کمتر بدانم ، اما بیشتر به او توجه کنم 

 

  به جای اصول راه رفتن ، اصول پرواز کردن و پریدن را با او تمرین می کردم 

 

 از جدی بازی کردن دست برمی داشتم ، وبازی را جدی می گرفتم 

 

  درمزار بیشتری می دویدم ، وبه ستارگان بیشتری خیره می شدم 

 

 بیشتر درآغوشش می گرفتم و کمتر او را به زور می کشیدم

 

 کمتر سخت می گرفتم و بیشتر تأییدش می کردم 

 

 اول احترام به خودرا دراو می ساختم ، وبعد خانه و کاشانه اش را ،

 

 و بیشتر از آنچه که عشق به قدرت را یادش بدهم ،

 

  قدرت عشق را یادش می دادم . 

 

دایان لومان

ترجمه : پروین قایمی 

                             

پیش دبستانی,پیش دبستانی فرشته ها,پیش دبستانی نمونه فرشته ها,...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : يکشنبه 7 آذر 1395 ساعت: 4:24